DanMilk
Mælkeerstatning til smågrise bruger man i farestalden til at give et godt supplement til soens egen mælk.
Piglet Boozt

Drikkejern til smågrise.

Pump'n'Grow
Et fuldautomatisk mælkeanlæg til fodring af smågrise