Centre of Excellence

Intelligent neonate nutrition

At udforske og forfine vores viden om nyfødte produktionsdyr og den måde, ernæring påvirker levetidens ydeevne på, er den eneste måde at drive reelle fremskridt på.

Så vi investerer stærkt - vi forpligter os ikke kun til 4,5 millioner kroner om året i universitetsforskningsaftaler, men vi bygger vores egen avancerede innovationsfarm i Spanien, hvor vi kan teste nye og eksisterende fodringskoncepter.

Vores innovationsfarm vil omfatte:

  • Cloudbaseret miljø- og produktionskontrolsystem

  • Automatisk fodring, der muliggør individuel levering af foderet til individuelle stier

  • Adgang til farestalden, der giver mulighed for evaluering af ernæring før fravænning

  • Vi tester 50.000 smågrise om året under kommercielle forhold

  • Smart 'Insight' feedere og elektronisk mærkede smågrise til at registrere alle data

  • Adgang til producenter / efterbehandlerbedrifter

"Vi er seriøse omkring innovation, så vi giver vores eksperter al den frihed, bemyndigelse og ressourcer til at blive en førende indflydelse inden for sikker, bæredygtig fødevareproduktion."

Vores tilgang til forskning

Vores engagement i forskning og udvikling i svinesektoren i Spanien, Europa og verden afspejles i dette projekt. Vores Center of Excellence er etableret for at mindske kløften mellem forskningsmiljøer, hvor nye ernæringsprogrammer udvikles, og produktionsmiljøer, hvor de implementeres, således at resultaterne af vores ernæringsmæssige løsninger er lige tilfredsstillende i begge miljøer.

Anvendelsesfarmen giver os mulighed for at genskabe de mest lignende forhold til produktionsmiljøerne og til gengæld demonstrere fordelene ved en holistisk tilgang til pattegriseernæring, der sikrer dyrenes velfærd og optimale ydeevne i alle aspekter.

Hvad er Centre of Excellence?

Centre of Excellence er vores applikationsbedrift med svinernæringsprogrammer i et produktivt miljø, hvilket giver os mulighed for at vurdere vores produkters effektivitet og levere bedre løsninger.

 

Med banebrydende faciliteter i sektoren vil Centre of Excellence gøre os i stand til at udføre undersøgelser og indsamle information for at forstå og forbedre ernæringen, hvilket giver en mere omfattende service og bedre teknisk assistance for vores kunder.

Banebrydende teknologi på området

 

Centre of Excellence, som har banebrydende faciliteter, er udstyret med den mest avancerede teknologi, såsom automatiske svinefoderblandings- og leveringssystemer, styret af computersoftwaren.

 

Gården, der består af 7 rum med en kapacitet til at rumme 8.400 smågrise, har systemer til overvågning af pattegrisevækst og udtræk af væsentlig information til test og udvikling af nye ernæringsløsninger. I stier med PigInsight-teknologi er pattegrise elektronisk mærket, og anlægget gør det muligt at registrere individuel vægt, foderoptagelse og vandforbrug på daglig basis.

 

Ifølge AB Neos holistiske ernæringsvision er faciliteterne udstyret til at indsamle information om andre miljøaspekter, der kan påvirke pattegrisenes udvikling, såsom anlæggenes indre og ydre temperatur, luftfugtighed og niveauer af CO2 og ammoniak.

Teknologi og analyse

  • Foder: Foderet fordeles hurtigere ved hjælp af et pneumatisk fodersystem, som forhindrer krydskontaminering. Ved at bruge dette system kan vi administrere forskellige ernæringsopløsninger i samme rum og dermed analysere den optimale vækst af dyrene.

  • Foderdata: Vi kan sammenligne forskellige smågrise i samme rum baseret på deres foderforbrugsdata for at bestemme effektiviteten af forskellige ernæringsprogrammer.

  • Vejningsdata: Alle dyr vejes mindst tre gange, da fremskridt registreres.

  • PigInsight stier: Vi har 4 stier med fodersystem, der tillader individuel registrering af foder- og vandforbrug for hver pattegrise. Disse stier har også en skala i drikketrugene, som gør det muligt at registrere vægten af hver pattegrise.

Ad hoc undersøgelser

Som en del af vores mission om at tilbyde skræddersyede ernæringsplaner, tilbyder vi vores faciliteter til vores kunder, udstyret med de mest innovative teknologier, til at udvikle og teste skræddersyede produkter og planer.

 

Bæredygtighed

Med sine solpaneler er Center of Excellence i stand til at forbruge ren energi og opnå større energiautonomi.

FØLG OS

Hold dig opdateret om produkter fra AB Neo ved at følge os på Sociale Medier