Centre of Excellence

Intelligent neonate nutrition

At udforske og forfine vores viden om nyfødte produktionsdyr og den måde, ernæring påvirker levetidens ydeevne på, er den eneste måde at drive reelle fremskridt på.

Så vi investerer stærkt - vi forpligter os ikke kun til 4,5 millioner kroner om året i universitetsforskningsaftaler, men vi bygger vores egen avancerede innovationsfarm i Spanien, hvor vi kan teste nye og eksisterende fodringskoncepter.

Vores innovationsfarm vil omfatte:

  • Cloudbaseret miljø- og produktionskontrolsystem

  • Automatisk fodring, der muliggør individuel levering af foderet til individuelle stier

  • Adgang til farestalden, der giver mulighed for evaluering af ernæring før fravænning

  • Vi tester 50.000 smågrise om året under kommercielle forhold

  • Smart 'Insight' feedere og elektronisk mærkede smågrise til at registrere alle data

  • Adgang til producenter / efterbehandlerbedrifter