Mælkeanlæg

Pump'n'Grow

Pump'n'Grow er et fuldautomatisk mælkeanlæg som bruges til mælkefodring i farestalden.

Anlægget er driftsikker, samt nemt at montere, da konceptet består af plug & play.

Hvilke resultater skal du forvente:

  • Højere vægt ved fravænning + 0,8 - 1,0 kg
  • Øge pattegriseoverlevelsen
  • Søerne passer yderligere 1-2 smågrise
  • Søerne fravænner op til 4 ekstra smågrise pr. år
  • Væsentlig lavere foderomkostninger fra fravænning til slagtning

Documentation

Lille investering med stort potentiale

Øg din produktivitet med et mælkeanlæg

Mælkeanlæg i farestalden har for mange landmænd i Danmark og Europa revolutioneret måden at drive smågriseproduktion på. Et mælkeanlæg som supplement i farestalden kan reducere antallet af ammesøer, hæve antallet af fravænnede grise, sænke diegivningsdage samt øge væksten for især de mindste og svage grise. 

AB Neo introducerede Pump’n’Grow i 2018, og blev hurtigt populært på grund af den høje brugervenlighed og økonomisk rentabilitet for smågriseproducenter. I samarbejde med vores højkvalitetsmælkeerstatning DanMilk Supreme skaber Pump’n’Grow årligt positive resultater hos landets svineproducenter.

Vi går ikke på kompromis med vores produkter til din produktion. Det betyder, at alt vi udvikler og producerer, er med henblik på at øge din besætnings effektivitet, sundhed og velfærd.