Mælkeanlæg

DanMilk

Hvad er mælkeerstatning til smågrise?

Mælkeerstatning til smågrise bruger man i farestalden til at give et godt supplement til soens egen mælk. Behovet for supplerende mælkeerstatning til grisene er blevet større med årene. Man kan vælge at tildele somælkserstatningen manuelt i en trug eller skål, men langt de fleste vælger at tilkøbe et automatisk mælkeanlæg.

Søerne får i dag mange levendefødte grise. Somælkserstatning er derfor med til at give soen en hjælpende hånd med at passe egne grise. Mælkeerstatning er med til at øge pattegriseoverlevelsen i farestalden, øge tilvæksten, give grisen en god start, og man vil også opleve at spare tid på at producere ammesøer.

Man vil også opleve, at pattegrisene vil være mere aktiv ved soen under diegivning. Det betyder, at reproduktionen af soens mælk bliver højere, da de hurtigt vænner sig til et højere indtag.

Documentation

Mælkeerstatning til smågrise – hvad skal man gå efter?

Der findes mange forskellige typer af mælkeerstatning til smågrise, og kan være svært at overskue forskellen på de mange typer af somælkserstatning. Hvis man ønsker at købe mælkeerstatning til farestalden er det vigtigt at man sammenligner prisen med råvareindholdet i mælkeerstatningen.

Der findes flere somælkserstatninger på markedet, som indeholder soja- og andre kornprodukter. Pattegrise har nemmest ved at fordøje mælkeerstatninger, som er lavet på ren mælk med et højt protein- og fedtindhold. Man kan godt bruge et mælkepulver, som indeholder vegetabilske proteiner, men man skal huske at produktionsresultaterne også vil påvirkes heraf.