Mælkeerstatning

DanMilk™ Supreme 1.0

DanMilk Supreme er vores bedste mælkeerstatning til de allermindste og yngste grise. Den er dokumenteret til at give højere fravænningsvægte og øget overlevelse. Den indeholder rene mælkeingredienser og let opløseligt fedt tilsat vitaminer, mineraler, prebiotika og probiotika.

Produktet er designet til brug i vores Pump'n'Grow mælkeanlæg, men kan også anvendes med succes i andre mælkeanlæg. Den opløses nemt i koldt vand.

DanMilk Supreme er testet med gode resultater hos nogle af de største svineproducenter i Danmark:

  • Højere vægt ved fravænning: + 0,8-1,0 kg

  • Forbedret overlevelse i farestalden med 2-6 %-point
  • Søer kan klare 1-2 ekstra grise pr. kuld
  • Søer kan fravænne op til 4 ekstra grise pr. år
  • Betydeligt lavere foderomkostninger fra fravænning til slagtning

 

"En undersøgelse foretaget af AB Neo viste, at 99% af alle grise drikker DanMilk™ Supreme inden for 21 dage."

DanMilk Supreme 1.0

DanMilk Supreme 1.0 anbefales til brug i vores Pump'n'Grow mælkeanlæg, men kan også blandes i hånden og fodres i små skåle for at understøtte svage/forældreløse grise.

Supreme 1.0 er en mælkeerstatning til meget unge grise. Den indeholder rene mælkeingredienser og let fordøjeligt fedt med tilsatte vitaminer, mineraler, prebiotika og probiotika. Den er perfekt som supplement til søernes egen mælk i situationer med store kuld eller til at hjælpe mindre grise med flere muligheder, nemlig soen og mælkekoppen.

 

Anvendelse af Supreme 1.0 har vist sig at:

  • Øge fravænningsvægten (med op til 1 kg)
  • Øge overlevelsesraten (med 2-6 %)
  • Reducere behovet for at flytte grise mellem søer eller ammesøer
  • Give mindre stress for grisene
  • Give biosikkerhedsfordele ved mindre flytning af grise

(gennemgang af kunde data, Danmark, 2020)