Tilbage til nyheder

10. november 2021

Hvorfor får mine smågrise diarré?

En nyfødt gris får sin hovedernæring fra sin mor - soen. Ca. 28 dage efter fødsel bliver den vænnet fra og kommer i et andet miljø og skal udelukkende ernære sig af foder og vand. Det kan være hårdt for maven.
 

Overgangen fra mælk til foder

Tidligere har man brugt brugt medicinsk zink til at forebygge de fravænningsproblemer, der måtte være, men det kan vi ikke længere fra juni 2022. Det er derfor vigtigt på anden vis at bygge bro mellem de to scenarier for grisene, så vi sikrer en overgang, der er både økonomisk og foderfagligt forsvarlig. 
Det betyder blandt andet, at man skal evaluere proteinkilder på en anden måde end tidligere og klassificere proteiner til de små grise anderledes end til de store. 

Hvad kan forårsage fravænningsdiarre?

Det er vigtigt at vide, at der er mange grunde til, at smågrisene får diarré. Det kan være noget i en besætning og noget andet i en anden besætning. Dog ved vi, at hygiejne er en vigtig faktor, ligesom foderet også er det. 

Det kan være, at grisene fravænnes lidt for tidligt i forhold til, hvad der er hensigtsmæssigt. Måske er der for koldt eller fugtigt i stalden, hvilket også kan give diarré, ligesom det også kan have en betydning, hvor tæt grisene er på hinanden og hvilket foder, de får.

Mange faktorer spiller ind, og derfor er det umuligt at finde en løsning, der som medicinsk zink har været en universalnøgle, der har fungeret hos de fleste. Som producent skal du i gang med at lægge en individduel strategi for zinkfri fodring – og vi går gerne vejen sammen med dig.

Læs også: Management er nøglen til zinkfri fravænning