Tilbage til nyheder

11. november 2021

Zinkfri fodring? - Step by step guide

Om halvandet år skal brugen af medicinsk zink senest være udfaset i den europæiske svineproduktion. Vejen dertil vil være præget af eksperimenter, da der endnu ikke findes et direkte alternativ til zink. Men ved hjælp af flere faktorer er det muligt at holde effektiviteten og pattegriseoverlevelsen høj i besætningen.

Lige nu findes der ikke et produkt, der løser de udfordringer, svineproducenter står overfor, når det gælder udfasningen af medicinsk zink. Men en korrelation mellem de forskellige led i produktion kan være med til at bane vejen for en optimal udfasning.

Man skal sikre sine grises sundhed fra begyndelsen. Og for at opnå dette er der flere faktorer, der kan skrues på alt efter bedrift og besætningstype. Du bør dog allerede være opmærksom på dette, inden du begynder en udfasning ved at sørge for:

  • En stærkere immunitet fra en tidlig alder ved for eksempel at modne den unge gris tidligt gennem proteiner og generel fodring.
  • En stærk gris ved fravænning.
  • Stringent management, hvor udvikling og forsøg monitoreres tæt.
  • Foderet er sammensat så der sikres en god effekt på modningen af tarmen.

Vigtigst af alt er dog at starte i god tid. Hver besætning og hver produktion er forskellig, hvor forskellige virkemidler og tiltag kan være afgørende for netop din besætning.

Ved at være på forkant tidsmæssigt har du mulighed for at lave forsøg i dine besætninger, hvor du løbende justerer på dine tiltag for at finde den løsning, der passer bedst til dig. På den måde har du tid til at monitorere forskellige tiltags virkning og skabe dig et overblik over effekten i din besætning – tiltag efter tiltag.

Her kommer vi med vores bedste råd til, hvilke tiltag du kan gøre dig i henholdsvis stalden, foderet og hos selve grisen.

Management i stalden

Stringent management i stalden er en af de afgørende faktorer, der er med til at sikre sundhed hos de små grise. Det er alt fra klargøringen og udtørring af stalden inden indsættelse af nye grise, sikring af rent drikkevand, fravænning og korrekt temperaturstyring.

Det betyder, at et stærkt management i stalden er med til at nedsætte risikoen for fravænningsdiarre og dermed brugen af medicinsk zink.

Det er generelt vigtigt at have en god hygiejne i stalden. En god hygiejne i stalden gør det sværere for bakterier at udvikle og sprede sig.

Sørg for en god temperatur i stalden. Lave temperaturer eller træk i grisenes miljø kan medvirke en øget risiko for diarré. 

Smågrisefoderet

Det er i foderet før, under og efter fravænning, at du kan opnå en god tarmsundhed. Ved at skabe forudsætningen for at dine grise har en sund tarmflora, vil de i højere grad øge produktiviteten.

Foder før fravænning
Det er afgørende, at grisen skal lære at spise, inden den bliver fravænnet. Tarmen skal tilvænnes at fordøje fast føde, og grisen skal have lært at spise. En gris, der spiser godt tidligt, opnår en bedre tarmsundhed. Her er det vigtigt, at du har fokus på sammensætningen af dit foder samt opstart af fodringen tidligt i farestalden.

6 konkrete tips til at fjerne zink fra foderet

  • Du skal sikre en høj foderoptagelse før fravænning. En høj foderoptagelse betyder, at grisene klarer sig bedre uden zink efter fravænning.
  • Tilsæt syre til foderet. 
  • Undgå at have mere end 18 procent i proteinindhold i din startblanding. Overskudsprotein stimulerer proteinfermentering i tyktarmen.
  • Du skal sigte mod en høj fravænningsvægt, så grisen er veludviklet tidligt.
  • Alle grisene skal have god og nem adgang til foderet, så de tidligt lærer at spise.
  • Du kan med fordel prøve at lave restriktiv fodring med mange mindre måltider, frem for meget foder én gang.

Kan du optimere på foderet?
Som nævnt er en god fodersammensætning vigtig, da det har en betydelig effekt på modningen af grisens tarmsundhed. Det er gennem foderet, du kan justere og optimere mest i tarmsundheden. Derfor er det vigtigt at følge dine justeringer tæt, så du ved, hvad der virker i din besætning.

Vi har tidligere skrevet en uddybende guide om fodring af grise inden fravænning.

Fokus på grisen

Hold altid et godt øje med dine grise. Og hold øje med hvordan besætningen ser ud. Når du lægger mærke til sygdomsudbrud i form af diarré, kan du tage stibundsprøver, og ved dødsfald er det bedst, at du indsender hele grisen til undersøgelse. Tæt samarbejde med besætningsdyrlægen og foderkonsulent er essentielt her.

Du kan også læse zinkguiden, som SEGES har lavet. Her kan du kan se, hvilke tiltag du kan tage for at optimere på din bedrift for en sund udfasning af medicinsk zink. Til sidst kan du tage en quiz om din nyfundne viden.