Tilbage til nyheder

15. oktober 2021

Zinkfri fodring - Sådan kommer du i gang

Det kan være svært at vide, hvordan man kommer bedst i gang med zinkfri fodring, men ifølge AB Neo handler det om at trække på de rette kompetencer og komme i gang med planlægningen i god tid.

Til juni 2022 er det slut med zink i foderet til smågrise, og det kan man som griseproducent godt begynde at forberede sig på.


Der skal tænkes i nye løsninger, og ifølge AB Neo er det vigtigt at inddrage de rette fagpersoner i arbejdet med at tænke nyt og udvikle sin produktion.
Jørn Madsen, der er Senior Technical Manager i AB Neo, Danmark arbejder med fodersammensætninger og er desuden med i en europæisk udviklingsgruppe i AB Neo, der har haft et stort fokus på foder uden zink for at imødekomme den EU-lov, der træder i kraft i juni 2022.
- Vi skal gøre tingene anderledes fremadrettet, og jeg mener, at man som producent skal samle kompetencerne omkring et bord og få lagt en strategi, siger han.

Sæt kloge hoveder sammen

For ham er den zinkfri fodring en god anledning til at få kigget sine rutiner efter i sømmene.
- Det er en oplagt mulighed for producenten at bringe alle elementer sammen for at lave en fælles strategi. Det drejer sig om dyrlægen, der tager sig af sundhed, vacciner mv., foderproducenten, der  skal sikre optimale ernæringsmæssige løsninger og landmandens selv, der har med den daglige pasning og management at gøre.
Ifølge Jørn Madsen handler det om at sætte sig sammen og tage en god snak om, hvordan zinkfri fodring skal håndteres.
- Det kunne være en mulighed for at gøre noget endnu bedre fremover, så derfor er det klogt at sætte sig sammen og tage forskellige perspektiver med i sine overvejelser, siger han.
Begynder man allerede nu, er der mulighed for at afprøve og indarbejde nye rutiner og pingponge gode ideer frem og tilbage.

Start med analyse

- Den enkelte landmand skal selvfølgelig selv afgøre, hvornår det er det rigtige tidspunkt, for man skal være motiveret for at skabe ændringer. I dag har vi en række kunder, der allerede er zinkfrie, mens andre slet ikke kan se en løsning på udfordringen, fortæller han.
Der er mange forskellige forsøg og retninger i gang i branchen, og heldigvis er der også en villighed til at dele og udveksle erfaringer.
- Men første skridt vil være at analysere sin egen situation eventuelt sammen med de rette fagpersoner. Se på: Hvad er i spil hos mig? Hvilke muligheder og begrænsninger er der? Og hvad kan jeg få af sparring på det. Sådan ville jeg gribe det an, siger Jørn Madsen.
- Der er ikke noget, der hedder ”one size fits all”. Man skal som producent tage udgangspunkt i sig selv og få sat sin udfasning af zink og indfasning af nyt i system. Så har man en planlagt strategi og kan lidt mere roligt se frem imod juni 22.

Jørn Madsen, Technical Manager, AB Neo Danmark


Billede: Jørn Madsen, Senior Technical Manager i AB Neo Danmark