Tilbage til nyheder

15. oktober 2021

Se zinkfri fodring som en mulighed

Lovgivningen bliver til juni 2022 ændret, så det ikke længere er tilladt at give ekstra zink i foderet hos smågrise. Derfor har AB Neo, der er eksperter i ernæring af unge dyr, forsket i zinkfri fodring de seneste år med gode resultater.

Til sommer næste år er det slut med det effektive sikkerhedsnet, som zink har været for mange landmænd, der har arbejdet for at bekæmpe fravænningsdiarré. Derfor arbejdes der netop nu på at finde nye løsninger.

Jørn Madsen, der er Senior Technical Manager i AB Neo, Denmark arbejder med fodersammensætninger og er desuden med i en europæisk udviklingsgruppe i AB Neo, der arbejder med nye ideer, dokumentation og implementering af nye løsninger.

Han har sammen med sine kolleger haft et stort fokus på foder uden zink for at imødekomme den EU-lov, der træder i kraft i juni 2022, hvor det ikke længere er tilladt at give smågrise ekstra zink for at minimere fravænningsdiarré.
- Zink har haft en positiv effekt på fravænningsdiarre, men det er et redskab i værktøjskassen, som vi ikke længere har. Derfor har vi set på, hvad vi så kunne gøre, forklarer han. 

Et holistisk kig på grisen

- Tilsætning af ekstra zink i foderet efter fravænning har været muligt og effektivt. Det kan vi ikke længere, men jeg mener ikke, at det betyder bål og brand. Vi skal se på det som en mulighed for at gøre tingene anderledes og måske endda endnu bedre, siger han.
- Vi har tidligere gjort en velbegrundet indsats for at bekæmpe fravænningsdiarre. Nu skal vi  vende den om og forebygge i stedet for at bekæmpe, siger han.
Der er en række forskellige parametre, man kan skrue på, men ifølge Jørn Madsen kommer vi ikke til at finde en 1 til 1 løsning, der blot erstatter zink.
- Vi skal have en mere holistisk og helhedsorienteret tilgang, hvor vi kommer til at supportere grisen ind i den kontekst, hvor den er – altså hvor den kommer fra og hvor den skal hen rent ernæringsmæssigt – og bygge bro mellem de to scenarier, siger han.

Løsning til zinkfri fodring

AB Neo forsker i samarbejde med landmænd og en række universiteter i løsninger uden zink.
- Vi har nogle foreløbige resultater, som viser os, at det kan løses i et samspil mellem fodring, pasning og management, hvis vi griber det an lidt anderledes end i dag. 
Netop nu er et stort arbejde med indsamling af data i gang, hvor nye blandinger og erstatningselementer testes.
- Forventningen lige pt. er at vi har data på vores tests sidst i januar.
Udover en tilpasning af foderet, arbejdes der også med andre løsninger indenfor management.
Ifølge Jørn Madsen går det i tråd med både producent og forbrugernes interesser.
- Vi skal så at sige spille med grisen fremfor at have et sikkerhedsnet under den og se på, hvordan vi bedre kan støtte grisen.
 

Jørn Madsen, Senior Technical Manager i AB Neo Danmark

Billede: Jørn Madsen, Senior Technical Manager i AB Neo Danmark