Tilbage til nyheder

15. oktober 2021

Ensartet foder kan give zinkfri griseproduktion

Smågrise kan fra juni 2022 ikke længere få zink i foderet for at forebygge fravænningsdiarré. Derfor bliver det endnu vigtigere at stille krav til sin leverandør, der skal levere ensartet foder hver gang.

En nyfødt gris får sin hovedernæring fra soen. Ca. 28 dage efter fødsel bliver den vænnet fra og kommer i et andet miljø og skal udelukkende ernære sig af foder og vand. Det kan være hårdt for maven, og tidligere har vi brugt zink til at forebygge fravænningsproblemer, men det kan vi fra juni 2022 ikke længere på grund af ny lovgivning, fortæller Jørn Madsen, der er Senior Technical Manager i AB Neo. 

Som en del af en europæisk udviklingsgruppe i AB Neo, arbejder han med nye fodersammensætning, nye ideer, dokumentation og implementering af nye løsninger.
- Vi skal arbejde for at bygge bro mellem de to scenarier for grisene, så vi sikrer en overgang, der er både økonomisk og foderfagligt forsvarlig. 
Det betyder blandt andet, at man skal evaluere proteinkilder på en anden måde end tidligere og klassificere proteiner til de små grise anderledes end til de store. 

Ensartet foder er nøglen til success

Den nye måde at arbejde på kommer naturligvis til at stille krav til landmanden, men også til foderproducenten.
-Fremadrettet bliver det endnu mere vigtigt at sikre en ensartethed i sit foder. Ensartetheden kommer til at betyde endnu mere, da grisene uden zink bliver mere følsomme overfor ændringer og variationer, siger han.
Jørn Madsen anbefaler, at man går efter en foder-løsning, der har dokumentation for, at den kan fungere. 
- At der er dokumentation, er selvfølgelig ikke en garanti for, at det virker hos lige præcis dig. Som foderprocent skal vi bevise os selv på hver eneste bedrift hver eneste dag. Men når vi tester og afprøver i forskellige miljøer, så får vi en vidensballast, som vi kan trække på og lære af.
- Og derfor er ensartethed helt afgørende. Man skal kunne regne med, at når vi leverer et produkt, så er det forudsigeligt i forhold til grisenes respons. Så når svineproducenterne køber ind hos os, så ved de, hvad de får.

Fokus på kvalitetskontrol

Det stiller også krav til de leverandører, der leverer ingredienser og råvarer til AB Neo. Så en løbende kvalitetskontrol af de ingredienser, der modtages, er afgørende for at sikre ensartetheden.
- Det kræver et stort apparat at kontrollere hele tiden, og det er noget, der ofte bliver glemt. Men det er vildt vigtigt, at når vi sammensætter et foder, så skal råvarerne være ens og i orden hver gang. Ellers er syn, duft og smag ikke ensartet, hvilket går ud over dyrenes præstation.
Derfor er det heller ikke sikkert, at det er det billigste foder, der er det mest økonomiske.
- Man er nødt til meget kritisk at kigge på, hvor man får mest value for money og den bedste langsigtede effekt. Den billigste kilopris eller foderenhedspris er ikke altid lig med den bedste økonomi.