Cynk leczniczy w żywieniu prosiąt to przeszłość

Żywienie bez cynku – odsadzanie bez cynku

Powiedzmy to otwarcie: nie sądzimy, że uda się znaleźć rozwiązanie zastępujące cynk „jeden do jednego”. Ale mamy też i dobrą wiadomość: wierzymy, że można opracować dobre rozwiązania, które sprawią, że wycofanie cynku nie będzie wiązało się z dużymi szkodami. Wymaga to jednak dostosowania kilku różnych parametrów.

Od dawna prowadzimy badania i współpracujemy z rolnikami oraz wieloma szkołami wyższymi nad rozwiązaniami bezcynkowymi. Mamy pewne wstępne wyniki, które wskazują, że problem ten można rozwiązać poprzez koordynację karmienia, opieki i zarządzania, jeśli podejdziemy do tego w nieco inny sposób niż obecnie. Może lepiej myśleć całościowo o zdrowiu zwierząt i zrezygnować z podawania im produktu leczniczego.

Żywienie bezcynkowe – możemy zaczynać?

W czerwcu 2022 podawanie trzodzie chlewnej cynku leczniczego przejdzie do przeszłości. Karmienie bezcynkowe stanie się zadaniem dla całej Unii Europejskiej, ponieważ zmieniono przepisy. Jesteś przygotowany na żywienie bezcynkowe?

Dlaczego zabroniono stosowania cynku leczniczego w karmie?

Cynk dla zwierząt jest wydawany na receptę. Jest stosowany w celu zapobiegania biegunek po odsadzeniu. Istnieją jednak obawy co do wpływu tych preparatów weterynaryjnych na środowisko. Dlatego też Komitet Naukowy UE ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na ostatnim posiedzeniu w dniach 6–8 grudnia zalecił wycofanie z rynku wszystkich zawierających cynk produktów leczniczych dla prosiąt.

Ponadto pojawiły się obawy, że dodatek cynku może stwarzać ryzyko rozwoju u zwierząt bakterii opornych na antybiotyki. To dwa powody, dla których od czerwca 2022 r. wprowadzono zakaz stosowania cynku leczniczego w zapobieganiu biegunce po odsadzeniu.

Jakie rodzaje cynku istnieją?

Warto pamiętać, że w przypadku prosiąt stosuje się dwa rodzaje cynku – to właśnie cynk leczniczy został objęty zakazem wchodzącym w życie w czerwcu 2022 roku.

Czym jest cynk leczniczy?

Cynk leczniczy to produkt leczniczy przepisywany na receptę przez weterynarza. W większości przypadków stosuje się go w maksymalnej dawce 2500 ppm/kg paszy, aby przeciwdziałać biegunce po odsadzeniu prosiąt.

Czym jest cynk w postaci mineralnej?

Cynk mineralny to cynk dodawany do paszy w maksymalnej dawce 150 ppm/kg. Trzoda chlewna potrzebuje cynku, do przyrostów masy ciała, a stosowanie mineralnego cynku jest nadal legalne.

Dlaczego odsadzanie prosiąt będzie wiązało się z dodatkowymi wyzwaniami dla hodowców trzody chlewnej?

Istnieją trzy główne wyzwania, przed którymi staniesz jako hodowca trzody chlewnej, gdy zakaz stosowania cynku leczniczego wejdzie w życie.

Większa częstotliwość występowania biegunki

Cynk stosowano w celu zapobiegania biegunki u odsadzonych prosiąt. Zazwyczaj występuje ona u prosiąt po przejściu z mleka lochy na paszę. Należy zatem zastosować inne rozwiązania, tak aby przejście pomiędzy tymi dwoma etapami życia zwierząt było ekonomiczne i racjonalne z punktu żywienia.

Obniżenie wydajności

Z myślą o spełnieniu wymogu żywienia bez cynku leczniczego przetestowano i wypróbowano wiele rozwiązań. Wzięto między innymi pod uwagę ilość białka. Zmniejszenie zawartości białka w paszy ma pozytywny wpływ na zapobieganie biegunce po odsadzeniu, ale negatywnie wpływa na wydajność.

Podwyższenie kosztów produkcji

W przypadku występowania biegunki u prosiąt po ich odsadzeniu występuje obniżenie wydajności, a co za tym idzie podniesienie kosztów produkcji dla hodowcy. Zarządzanie musi być zatem dostosowane do indywidualnych uwarunkowań produkcji, aby zapewnić optymalne przejście na żywienie bez cynku.

Czas na bezcynkowe żywienie prosiąt

Dla Hodowcy trzody chlewnej może być trudno przyjąć pozytywny punkt widzenia w związku z wycofaniem terapeutycznego poziomu tlenku cynku, ale prawo i tak zostało uchwalone, więc najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest jak najlepsze przygotowanie się do nowej sytuacji. Wymaga to odpowiedniego składu paszy, jednolitości w żywieniu, stabilności w opiece nad zwierzętami, a także dostosowania zarządzania na fermie.

Naukowcy i doradcy firmy AB Neo intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią odejście od cynku leczniczego bez negatywnego wpływu na dobrostan świń.
Ważne jest również odpowiedzialne stosowanie antybiotyków i oczywiście to, aby nowe rozwiązania miały sens ekonomiczny dla Ciebie jako producenta.