Centrum Doskonalenia

Inteligentne żywienie nowo narodzonych zwierząt

Jedynym sposobem na osiągnięcie prawdziwego postępu jest pogłębianie naszej wiedzy na temat nowo narodzonych zwierząt hodowlanych oraz wpływu żywienia na wydajność w ciągu całego życia zwierząt.

Dlatego intensywnie inwestujemy – nie tylko przeznaczamy 4,5 miliona euro rocznie na kontrakty badawcze ze szkołami wyższymi, ale także budujemy w Hiszpanii własną nowoczesną farmę innowacyjną, w której będziemy testować nowe i istniejące koncepcje żywienia.

Charakterystyka naszej fermy doświadczalnej:

  • Środowisko i system kontroli oparty na systemie typu "Cloud-based"

  • Automatyczne karmienie, umożliwiające indywidualne dostarczanie paszy do poszczególnych kojców

  • Dostęp do pokojów porodowych, umożliwiający ocenę żywienia przed odsadzeniem

  • Testowanie 50 000 prosiąt rocznie w warunkach działalności komercyjnej

  • Inteligentny system podawania paszy „Insight” i elektroniczne znakowanie prosiąt w celu rejestracji wszystkich danych

  • Kontakt z gospodarstwami producentów i końcowych przetwórców