Innovationsfarm

Intelligent neonate nutrition

Intelligent foder för nyfödda djur 
Att undersöka och förfina vår kunskap om nyfödda djur, och det sätt på vilket fodret inverkar på dem under hela deras livstid, är det enda sättet att åstadkomma verkliga framsteg.

Så vi satsar hårt... Vi investerar inte bara 5,9 miljoner SEK per år till universitetsforskning och samarbete, utan vi bygger även vår egen toppmoderna innovationsfarm inom den ledande svinproduktionsmarknaden i spanien.
 

Vår innovativa farm kommer att innefatta:

  • Ett molnbaserat miljö och produktionssystem  

  • Automatiskt utfodringssystem, med möjlighet till individuell utfodring till individuella boxar

  • Länkar till farmer för modersuggor, som tillåter foderutvärdering vid föravvänjningen 

  • Vi testar 50.000 smågrisar per år under  kommersiella förhållanden

  • Smart ‘Inblicks’ utfodring och elektroniskt taggade smågrisar för att registrera alla data 

  • Länkar till uppfödar/slutbehandlar farmer för att grundligt kunna utforska livstidsprestanda 

"Vi är seriösa när det gäller innovation, så vi ger våra experter all frihet, befogenheter och resurser för att bli en ledande aktör inom säker och hållbar livsmedelsproduktion."

Vår inställning till forskning

Vårt engagemang för forskning och utveckling inom svinsektorn i Spanien, Europa och världen återspeglas i detta projekt. Vårt Centre of Excellence har inrättats för att överbrygga klyftan mellan forskningsmiljöer där nya näringsprogram utvecklas och produktionsmiljöer där de genomförs, så att resultaten av våra näringslösningar blir lika tillfredsställande i båda miljöerna.

På tillämpningsgården kan vi återskapa de förhållanden som mest liknar produktionsmiljöerna och i sin tur visa fördelarna med ett holistiskt tillvägagångssätt för smågrisnäring som garanterar djurens välbefinnande och optimala resultat i alla avseenden.

Vad är Centre of Excellence?

Centre of Excellence är vår tillämpningsanläggning för program för grisnäring i en produktiv miljö, vilket gör det möjligt för oss att utvärdera effektiviteten hos våra produkter och leverera bättre lösningar.

Med banbrytande anläggningar inom sektorn kommer Centre of Excellence att göra det möjligt för oss att genomföra studier och samla in information för att förstå och förbättra näringen, vilket ger en mer omfattande service och bättre teknisk hjälp till våra kunder.

Spjutspetsteknologi på området

Kompetenscentret, som har toppmoderna anläggningar, är utrustat med den mest avancerade tekniken, t.ex. automatiska system för blandning och leverans av grisfoder, som styrs av datorprogramvara.

Gården, som består av 7 rum med kapacitet för 8 400 smågrisar, har system för övervakning av smågrisarnas tillväxt och utvinning av viktig information för att testa och utveckla nya näringslösningar. I boxar med PigInsight-teknik är smågrisarna elektroniskt märkta och anläggningen gör det möjligt att dagligen registrera individuell vikt, foderintag och vattenförbrukning.

I linje med AB Neos helhetsvision om näringslära är anläggningarna utrustade för att samla in information om andra miljöaspekter som kan påverka smågrisarnas utveckling, t.ex. inre och yttre temperatur, luftfuktighet och halter av koldioxid och ammoniak.

Teknik och analys

  • Foder: Fodret distribueras snabbare med hjälp av ett pneumatiskt matningssystem som förhindrar korskontaminering. Med hjälp av detta system kan vi administrera olika näringslösningar i samma rum och på så sätt analysera djurens optimala tillväxt.

  • Foderdata: Vi kan jämföra olika smågrisar i samma rum utifrån deras foderförbrukning för att avgöra hur effektiva olika foderprogram är.

  • Vägningsuppgifter: Alla djur vägs minst tre gånger medan framstegen registreras.

  • PigInsight-boxar: Vi har 4 boxar med utfodringssystem som gör det möjligt att registrera foder- och vattenförbrukningen för varje smågris. Dessa boxar har också en våg i dricktrågen, vilket gör det möjligt att registrera vikten på varje smågris.

Ad hoc-studier

Som en del av vårt uppdrag att erbjuda skräddarsydda näringsplaner erbjuder vi våra kunder våra anläggningar, utrustade med den mest innovativa tekniken, för att utveckla och testa skräddarsydda produkter och planer.

 

Hållbarhet

Med sina solpaneler kan kompetenscentret förbruka ren energi och uppnå större energiautonomi.

FÖLJ OSS

Håll dig uppdaterad om AB Neos produkter genom att följa oss på sociala medier.