AlphaSoy 530
En alternativ proteinkälla som noga har utvecklats för att ta till vara på de naturliga funktionella egenskaperna i soja
Cellpro™
Cellpro™ kan med fördel ersätta dyra proteiner, som fiskmjöl, sojaproteinkoncentrat och blodplasma.