Innovationsfarm

Intelligent neonate nutrition

Intelligent foder för nyfödda djur 
Att undersöka och förfina vår kunskap om nyfödda djur, och det sätt på vilket fodret inverkar på dem under hela deras livstid, är det enda sättet att åstadkomma verkliga framsteg.

Så vi satsar hårt... Vi investerar inte bara 5,9 miljoner SEK per år till universitetsforskning och samarbete, utan vi bygger även vår egen toppmoderna innovationsfarm inom den ledande svinproduktionsmarknaden i spanien.
 

Vår innovativa farm kommer att innefatta:

  • Ett molnbaserat miljö och produktionssystem  

  • Automatiskt utfodringssystem, med möjlighet till individuell utfodring till individuella boxar

  • Länkar till farmer för modersuggor, som tillåter foderutvärdering vid föravvänjningen 

  • Vi testar 50.000 smågrisar per år under  kommersiella förhållanden

  • Smart ‘Inblicks’ utfodring och elektroniskt taggade smågrisar för att registrera alla data 

  • Länkar till uppfödar/slutbehandlar farmer för att grundligt kunna utforska livstidsprestanda