Medicinsk zink i smågriseproduktion er fortid

Zinkfri fodring - fravænning uden zink

Lad os ”rive plasteret af” og tage den dårlige nyhed først: Det er vores vurdering, at vi ikke kommer til at finde en 1 til 1 løsning, der erstatter zink. Dernæst sætter vi plasteret lidt på igen med en lidt bedre nyhed: Vi tror på, at der kan udvikles gode løsninger, som vil gøre udfasningen af zink mulig på en fornuftig måde. Det kræver dog, at der skrues på lidt forskellige parametre.

Vi har længe forsket og samarbejdet med landmænd og en række universiteter i løsninger uden zink. Vi har nogle foreløbige resultater, som viser os, at det kan løses i et samspil mellem fodring, pasning og management, hvis vi griber det an lidt anderledes end i dag.  Vi skal spille sammen med grisen, fremfor at have et sikkerhedsnet under den.

Zinkfri fodring - er du klar?

Juni 2022 er medicinsk zink i foderet fortid. Zinkfri fodring bliver en opgave i hele EU, da lovgivningen bliver lavet om. Er du klar til zinkfri fodring? 

Hvorfor må man ikke fodre med medicinsk zink? 

Medicinsk zink til dyr er receptpligtigt. Det har været brugt til at forebygge diarre hos smågrise, der er blevet fravænnet. Der er imidlertid bekymring om disse lægemidlers langsigtede virkning på miljøet. Derfor indstillede EU’s videnskabelige komite for veterinære lægemidler (CVMP) på seneste møde den 6.-8. december, at alle lægemidler med indhold af medicinsk zink til smågrise skulle trækkes af markedet.

Derudover har der også været en bekymring for, at det tilsatte zink kan udgøre en risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier hos dyr. De to grunde er de vigtigste til, at det ikke efter juni 2022 er tilladt at benytte sig af medicinsk zink til forebyggelse af fravænningsdiarre.

Læs mere om loven her

Hvad er forskellen på zink til smågrise?

Det er vigtigt at vide, at der benyttes to typer af zink til smågrise – og det er den medicinske zink, der ikke må benyttes efter juni 2022.

Hvad er medicinsk zink?

Medicinsk zink er et lægemiddel, som dyrlægen skal udskrive. Det tilsættes typisk med maksimum 2500 ppm/kg foder for at bekæmpe fravænningsdiarré hos smågrise, og det vil ikke længere være muligt.

Hvad er mineralsk zink?

Mineralsk zink, som er et mineral, der tilsættes foderet med maksimum 150 ppm/kg. Grisene har brug for zink for at vokse, og det er fortsat lovligt at benytte sig af mineralsk zink.

Hvorfor bliver det en udfordring for griseproducenter at fravænne smågrisene?

Der er 3 store udfordringer, du som griseproducent kommer til at stå overfor, når det ikke længere er tilladt at benytte medicinsk zink til dine smågrise.

Øget diarré frekvens

Man har indtil nu brugt zink til at forebygge fravænningsdiarré hos smågrise. Det opstår typisk i overgangen fra, at smågrisene drikker soens mælk til de skal have foder. Der skal derfor på anden vis bygges bro mellem de to scenarier for grisene, så der er en økonomisk og foderfaglig forsvarlig overgang.

Faldende produktivitet

Der har været testet og afprøvet mange løsninger for at imødekomme kravet om zinkfri fodring. Der er eksempelvis set på mængden af proteiner. Når der er mindre protein i foderet, har det en positiv effekt på fravænningsdiarréen, men det har en negativ effekt på produktiviteten.

Øgede produktionsomkostninger

Bliver de små grise syge af fravænningsdiarré og er produktiviteten faldende, betyder det for dig som producent, at det koster mere at producere grisene. Der skal derfor arbejdes med management tilpasset hver enkelt produktion for at kunne møde de nye zinkfrie krav mest optimalt. 

Velkommen til zinkfri smågriseproduktion

Det kan som griseproducent være svært at tage de positive briller på, men loven er vedtaget, så det bedste du kan gøre, er at forberede dig bedst muligt på den nye situation. Det kræver korrekt sammensætning af dit foder, ensartethed i dit foder, stabilitet i pasning af grisene samt tilpasning af management.

Forskere og rådgivere i AB Neo arbejder intensivt med løsninger, der gør det muligt, at udfasningen af medicinsk zink sker uden at påvirke grisenes velfærd negativt.
Det er desuden vigtigt, at forbruget af antibiotika holdes lavt og ansvarligt, ligesom det naturligvis også er vigtigt, at de nye løsninger økonomisk hænger sammen for dig som producent.
 

Sådan kommer du i gang med zinkfri fodring

Man skal gøre tingene anderledes fremadrettet, og man skal som griseproducent samle kompetencerne omkring et bord og få lagt en klar strategi.

Hvorfor får mine smågrise diarré?

28 dage efter fødsel bliver grisen fravænnet og kommer i et andet miljø og skal udelukkende ernære sig af foder og vand. Det kan være hårdt for maven.

Smågriseproduktion uden zink? - step by step guide

Lige nu findes der ikke et 1:1 produkt, der løser de udfordringer, svineproducenter står overfor, når det gælder udfasningen af medicinsk zink. Men en korrelation mellem de forskellige led i produktion kan være med til at bane vejen for en optimal udfasning.

Hvordan kan management hjælpe dig af med zink?

Som griseproducent har du helt sikkert en holdning til, hvordan du arbejder med dine grise. Dit valg af foder, din daglige rytme og det særlige, der gør din hverdag god.

Se zinkfri fodring som en mulighed

Der er en række forskellige parametre, man kan skrue på, men ifølge Jørn Madsen kommer vi ikke til at finde en 1 til 1 løsning, der blot erstatter zink.

Ensartet foder kan give zinkfri griseproduktion

Fremadrettet bliver det endnu mere vigtigt at sikre en ensartethed i sit foder. Ensartetheden kommer til at betyde endnu mere, da grisene uden zink bliver mere følsomme overfor ændringer og variationer.

Har du spørgsmål?