Tilbage til nyheder

24. oktober 2022

Martin Ravn

Soholder Martin Ravn driver Skånsøgård med 800 søer og salg af 30 kgs smågrise. Han fik installeret et mælkeanlæg i efteråret 2019, som har hævet egenfravænningen med to grise per kuld.

I 2020 har Martin Ravn haft 19,6 levendefødte pr. kuld, som er resultatet af en stigende effektivitet i stalden de seneste år. Et stigende antal levendefødte betød i sin tid større brug af ammesøer, der til sidst resulterede i en udvidelse med mælkeanlæg for at sænke brugen af ammesøer og hæve effektiviteten i stalden.

”Det var ikke længere holdbart for os at øge vores brug af ammesøer, og med udviklingen af flere levendefødte, skulle vi finde et alternativ,” fortæller Martin Ravn.

I efteråret 2019 investerede Martin Ravn i mælkeanlægget Pump’n’Grow, og investering fortrydes ikke det mindste efter det første år.

 

Martin Ravn

”Jeg har omtrent et overskud på 5 kr. per smågris. Salgsvægten er blevet højere, så det opvejer for udgiften til mælkeanlægget. Derudover har jeg flyttet søernes egenfravænning fra omkring 12 grise til at være mellem 13,8 og 14”

 

Effekt af mælkeanlæg peger over i smågrisestalden

Arbejdet i farestalden har ændret sig efter mælkeanlægget er blevet installeret. Der laves færre ammekuld, færre grise flyttes fra sti til sti, og grisene er tungere ved fravænning.

Vi vejer vores grise ved fravænning, og vi kan se, at grisene er tæt på et helt kg. tungere, end de var før, vi anskaffede mælkeanlægget,” siger Martin Ravn.

I 2016 lavede Martin Ravn en to-delt smågrisestald, hvor der er en stor og lille sektion til rådighed for hvert ugehold. Den store sektion kan fravænne cirka 600 grise, og efter cirka 10 dage i den store sektion flyttes de mindste grise over i den lille sektion.

”Jeg udnytter min stiplads bedre, og grisene oplever ikke overbelægning eller møder andre grise fra andre ugehold. Der er også mulighed for, at de mindste grise kan blive i 1-2 uger længere,” siger Martin Ravn.

Effekten af mælkeanlægget peger også over i smågrisestalden, hvor det er blevet lettere at fravænne grisene på grund af højere vægt.

”Grisenes tilvækst - også efter fravænning - er steget og ligger på omkring 500 gram i tilvækst, og grisene er blevet mere robuste,” siger Martin Ravn.