Tilbage til nyheder

14. oktober 2021

Forskning i ernæring til unge dyr er helt afgørende

AB Neo har vedtaget en ny tre-benet forskningsstrategi, der fokuserer på ernæring til unge dyr under de krav, som samfund og forbrugere stiller til moderne svineproduktion. 

I mange år har de fire AB Agri-virksomheder, der nu danner AB Neo, investeret meget i både universitets- og kommercielle forsøg. Formålet er at forbedre effektiviteten hos dyrene - og dermed skabe en bedre økonomi hos landmanden. 

Simon Tibble, Technical Director, AB Neo, fortæller, hvordan den omorganiserede forretning arbejder med test og forskning. Når AB Neo ser fremad, bliver det nemlig kun endnu vigtigere med ny viden om fodring af unge dyr i miljøer, der er i stadig forandring.

"Vi har brug for sunde og produktive dyr, der vil levere fuld værdi i hele deres levetid", forklarer Simon Tibble. 

“Ernæring af de unge dyr er afgørende for både den fysiske og fysiologiske udvikling. Hvis det er gjort optimalt, bliver dyret sundere, hvilket naturligvis giver en positiv påvirkning på velfærd, bæredygtighed og mindre afhængighed af medicin."

Forskningens betydning

Mulighederne for at fremme og forbedre ernæring er større i dag end nogensinde før, ifølge AB Neo. Test af produktideer, finjusteringer og dokumenteret effekt er vigtige elementer, men forskning handler om endnu mere.

"Det handler også om at fokusere på de ændrede krav fra forbrugerne, reduceret brug af antibiotika og at lære, hvordan nye og andre råvarer kan gavne griseproduktionen ved for eksempel at skabe et mere bæredygtigt produktionssystem," præciserer Simon Tibble.

AB Neo er en fusion mellem danske Agilia, Alternative Swine Nutrition, AB Agri Polska og Primary Diets, og her er samlet en række ernærings- og veterinæreksperter fra forskellige lande rundt om i verden. 

”Den nye struktur giver mulighed for udveksling af teknisk viden og vil hurtigere skabe forbedrede markedsløsninger, ligesom idéer og ny konceptinnovation vil blomstre.”

Centre of Excellence

Forskning i ernæring til unge dyr, der passer til fremtidige kunders krav, har fået virksomheden til at formalisere sin forskningsstrategi AB Neo Centre of Excellence i tre centrale områder: 
1.    Innovativ forskning med universiteter. 
2.    AB Neos egen forskningsfarm, hvor vi kan kontrollere forskellige variabler i et kommercielt miljø.
3.    Lokale forsøgsbesætninger i de enkelte lande, der repræsenterer hverdagen under forskellige lokale forhold.
 

Tidligere har de enkelte AB Neo divisioner dannet tætte partnerskaber med universiteter og gennemført hundredvis af forsøg. I den nye struktur vil denne proces fortsætte – suppleret af egen forskningsfarm. 

"Vi er meget begejstrerede over vores AB Neo Centre of Excellence forskningsfarm i Spanien", fortsætter Simon Tibble. 

”Farmen vil være klar til produktion i begyndelsen af 2022 og omfatte op mod 8400 smågrise på stald. Det vil give os mulighed for at teste førsteklassens innovation under ”nærmarkedsforhold”.

”Der vil være forbindelser til soholdet, hvilket giver mulighed for evaluering af ernæring før fravænning samt efter fravænning og helt til slagtevægt for fuldt ud at evaluere indvirkningen på hele grisens levetid.”

”Det er en meget spændende proces, fordi vi giver vores eksperter frihed, selvstændighed og ressourcer til at blive førende inden for sikker og bæredygtig fødevareproduktion. Samtidig lytter vi til vores kunder, for deres input om innovation og idéer er meget vigtige for at skabe en succes.”
Den sidste del af AB Neos strategi er samarbejdet med kommercielle bedrifter. Her samarbejdes med en række besætninger på de centrale svinemarkeder for at teste koncepter på bedrifter, der er repræsentative for lokal genetik, ledelse og fravænningsalder, før koncepterne rulles bredt ud. 

"Den tilgang betyder, at vi er helt sikre på, at når vi går i markedet, vil vores anbefalinger og produkter fungere, som vi forventer og dermed tilføre værdi til vores kunder," tilføjer Simon Tibble.

Fremtidens fokus

Netop nu ser vi ind i en fremtid med et forbud mod brug af terapeutisk zink og større kontrol med antibiotika. Det har været et fokusområde i mere end fem års forskning inden for AB Neo. Selvom der er opnået store fremskridt for at være klar til fristen i juni 2022, ved virksomheden, at der fortsat skal være fokus på dette og andre udfordringer i produktionen. 

"Først og fremmest har vi et forbrugerpres", forklarer Simon Tibble. 

”Forbrugerne kræver i stigende grad højere dyrevelfærd, som vi selvfølgelig bifalder. Vores udfordring er balancen mellem optimal velfærd og sikker og bæredygtig produktion af kød. Det har vi også fokus på i vores arbejde fremadrettet. ”

Fra et fysiologisk perspektiv udvider virksomheden sin forståelse af mikrofloraen, og hvordan ernæring påvirker udviklingen af tarmen. 

”Vi har mange koncepter, der kigger ind i udviklingen af mikrofloraen, og hvordan evnen til at påvirke den i de første 10 uger vil afspejle sig positivt i hele grisens levetid. Stærkere smågrise ved fravænning vil klare sig bedre med reduceret antibiotika, så det er meget vigtigt arbejde”, tilføjer Simon Tibble.

AB Neos kunder er også centrale i den fremtidige forskningsstrategi, ifølge Simon Tibble.

Samarbejdet i de nye partnerskaber vil handle om meget mere end bare ernæring, der vil også blive set på bredere påvirkninger som for eksempel kødkvalitet.

Eksempler på succes

I dag har AB Neo et betydeligt centralt teknisk referencebibliotek, og derudover har man en række universitetsprojekter, der sammen med AB Neos egne udviklingsprojekter har skabt en ny forståelse af fiber- og proteinfordøjelse hos smågrise. Den nye indsigt skal anvendes i den fremtidige udvikling af zink-frie foderløsninger.

"Vi er på vej ind i en meget spændende tid", slutter Simon Tibble. 

”Som én fælles gruppe i AB Neo kan vi udnytte vores teknisk stærke og mangfoldige viden, så vi hurtigere og mere effektivt når frem til konklusioner end før. Vi har sat os for at blive førende inden for ernæring til unge produktionsdyr, hvor vores kunder bliver vinderne.”